Lắp đặt điện năng lượng mặt trời cho khu công nghiệp tại Quãng Ngãi

LẮP ĐẶT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HỘ GIA ĐÌNH

HỘ GIA ĐÌNH

+ Nhu cầu thấp Hệ thống 3 kWp trở xuống cho gia đình dùng điện 1 – 2 triệu đồng/tháng (600 – 1200 kWh/tháng)

+ Nhu cầu trung bình Hệ thống 4 – 5 kWp cho gia đình dùng điện 2 – 3 triệu đồng/tháng (1200 – 1800 kWh/tháng)

+ Nhu cầu cao Hệ thống 6 – 8 kWp cho gia đình dùng tiền điện 3 – 4 triệu đồng/tháng (1800 – 2400 kWh/tháng)

Đăng ký ngay
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tại sao chọn chúng tôi ?

CÓ NÊN LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ??